Om Lårdal

Lårdal

 • Lårdal ligg i dag 3 t reise frå Oslo – 2 t reise frå Skien. Nye vegar og tunellar vil gjera denne avstanden vesentleg mindre om 2 år.
 • Haukeliekspressen går forbi på E-134 i Høydalsmo 14 km frå Lårdal  4 gonger i døgnet. Her kan du reise til Oslo og Bergen.
 • Kanalbåtane går på Telemarkskanalen frå Skien til Dalen. Victoria og Henrik Ibsen frå 20. mai til litt ut i september.
 • Vi har unike turmogleheitar. Lårdalstigen er mest kjent, men og mange flotte turar med utgangspunkt Lårdal .
 • Innsjøen Bandak med båtliv og badeliv på sommaren. 72 m.o.h
 • Vinteren har lite snø nede ved Bandak, men mykje snø 5 km oppe i bygda. Det er fine skiløyper i Høydalsmo 14 km. Her arrangerte ein NM på ski i 2002
 • Barnehage er oppe i bygda. Skulen er i Høydalsmo og VGS på Dalen 24 km. Her går buss kvar dag.
 • Butikk er i Høydalsmo. Nærmaste kjøpesenter er i Åmot 33 km langs E-134. Ca. 30 min
 • Lårdal Vel har eit eige aktivitetshus som ein startar  opp  i 2018. Her er det ungdomsklubb og flott styrkerom.
 • Her er kontorlokale til leige for kort eller lengre tid. Breibånd med fiber og 4G.
 • Vi har og eige facbookgruppe som er aktivt i bruk
 • Leiar for velforeninga er Sverre Bakke- epost:triset.online.no  mob. 97192803
 • Vi har fine hustomter og tilskot til bustadbygging og kjøp og renovering av gamle hus for dei under 35 år-sjå tokke.kommune.no
 • Litt eldre bustader går for ca. 1 mill. pluss- minus