Støtte frå Gjensidigestiftelsen

Lårdal Vel søkte Gjensidigestiftelsen om støtte til å innreie Eikbygget til eit aktivitetshus for ungdomsklubben, styrkerom og andre ulike aktivitetar.

Vi søkte om kr 208.780 og fekk tilsagn om kr 208.780 . Vi har frist til 1. september 2018 med å gjennomføre prosjektet.